ir


برچسب ها

.ir چیست
سوند دامنه .ir یا ir Domain مخفف IRAN می باشد و مربوط به کشور جمهوری اسلامی ایران است. این دامنه جزو سری دامنه های ccTLD یا Country Code Top Level Domain می باشد. متولی ثبت دامنه های کشور ایران واحد ثبت دامنه مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات IPM یا ایرنیک زیر نظر سازمان جهانی ICANN می باشد و ثبت این دامنه ها غیر مستقیم توسط نمایندگان ثبت یا مستقیم توسط خود مرکز امکان پذیر است.

همه چیز در مورد دامنه ir

پسوند دامنه .ir یا ir Domain مخفف IRAN می باشد و مربوط به کشور جمهوری اسلامی ایران است.
این دامنه جزو سری دامنه های ccTLD یا Country Code Top Level Domain می باشد.
متولی ثبت دامنه های کشور ایران واحد ثبت دامنه مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات IPM یا ایرنیک زیر نظر سازمان جهانی ICANN می باشد و ثبت این دامنه ها غیر مستقیم توسط نمایندگان ثبت یا مستقیم توسط خود مرکز امکان پذیر است.
روال ثبت این دامنه از ابتدا تا کنون تغییرات زیادی داشته.
برای ثبت این دامنه توسط اشخاص حقیقی یا افراد عادی داشتن آدرس، کد پستی و کد ملی کشور ایران و برای اشخاص حقوقی یا شرکتها داشتن شماره ثبت موسسه به همراه آدرس و کدپستی الزامی است.
دوره ثبت و تمدید این دامنه یک تا 5 سال است.

شرایط عمومی ثبت دامنه ir چیست؟


دامنه با پسوند ir باید حداقل دارای سه کاراکتر باشد، نام دامنه با این پسوند می تواند با یک حرف یا عدد آغاز شود و یا با یک حرف یا عدد پایان یابد و می تواند حداکثر 63 کاراکتر داشته باشد. 
برای فاصله دادن بین کاراکترها در نام دامنه نمی توان از جای خالی (Space) استفاده کرد به طور مثال: (www.ab cd.ir) صحیح نمی باشد.
برای فاصله دادن بین کاراکترها می توان از خط فاصله - (dash) استفاده کرد به طور مثال: (a-bcd.ir) صحیح است.
همچنین استفاده از کاراکترهای ? ! & * و از این قبیل در نام دامنه مجاز نمی باشند به طور مثال: (abcd@e.ir ) صحیح نمی باشد.


معرفی پسوند ir , خرید دامنه با نام . ir , پسوند ir , خرید دامنه با پسوند ir

به کمک نیاز دارید؟

تیم ما ساعت 24/7 آماده است و مسائل مربوط به خرید خود و یا پاسخ به هر سوالی مرتبط به شما کمک می کند

021-88888888

ممکن است دوست داشته باشید